سه شنبه، 7 تير 1401 - 6:48

شورای نگهبان از اجرای همه پرسی در ایران استقبال کرد

شماره: 8846
Aa Aa

عباسعلی کدخدایی می گوید اینکه قانون اساسی را بدون رعایت شرایط اصلاح کنیم، پسندیده نیست. باید دید اقتضائات جامعه چیست.

در نشست بازنگری قانون اساسی اعلام شد؛
شورای نگهبان از اجرای همه پرسی در ایران استقبال کرد

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان به عنوان یکی از سخنرانان نشست بازنگری در قانون اساسی با طرح این پرسش که آیا ظرفیت‌های قانون اساسی به کار گرفته شده است؟ اجرای درست اصول قانون اساسی را یکی از پیش نیازهای بازنگری دانست.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از ایرنا، او از اصل ۵۹ قانون اساسی که قانونگذاری از طریق همه‌پرسی است به عنوان بخشی از قانون اساسی نام برد  که یکبار هم اجرا نشده است. کدخدایی سپس با دعوت به اجرای این اصل و استفاده ازآن پیشنهاد داد: «مجلس بیاید و در برخی مباحث مهم از طریق اصل ۵۹ وارد شود.»

کدخدایی در پاسخ به اینکه «آیا بازنگری قانون اساسی باید انجام شود یا خیر گفته:

اصولاً تحول و تمرکز امر بدیهی و جزو ضروریات جامعه انسانی است و در تعالیم دینی ما مرتب این نکته را داریم‌. اصل تحول و تمرکز را نباید یک امر ناشدنی فرض کنیم؛ البته شاخص‌هایی هم دارد. معمولاً اگر تحولی رخ می‌دهد رو به جلوست و ارتجاعی در آن نیست. اقتضائات زمان امری است که در همه این تحولات در نظر گرفته می‌شود. او در ادامه افزود: «بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم بلکه خوب است و جای آن مراکز علمی دانشگاه‌هاست تا بحث کنیم و به نتیجه برسیم.»
کدخدایی با اشاره به اصل 177 قانون اساسی که ترتیبات تصمیم‌گیری به بازنگری و تشکیل شورای بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده است گفت:

برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد ولی بقیه اصول را می‌شود تغییر داد که مکانیزمش در نظر گرفته شده است. 

او درباره زمان اصلاح قانون اساسی افزود: زمان را باید بررسی کنیم و معیاری داشته باشیم. اینکه هر وقت برسیم که قانون اساسی را بدون رعایت شرایط  اصلاح کنیم، پسندیده نیست. باید دید اقتضائات جامعه چیست و بعد ببینیم ظرفیت‌های قانون اساسی کدام است.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان