شنبه، 2 بهمن 1400 - 14:48

پرونده نجفی به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد

شماره: 10770
Aa Aa

گودرزی گفته شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار رای صادره مبنی بر محکومیت نجفی به قتل عمد را نپذیرفته و آن را شبه عمدی دانسته است.

وکیل مدافع شهردار سابق تهران خبر داد؛
پرونده نجفی به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد

وکیل مدافع محمدعلی نجفی، شهردار سابق تهران گفت:

پرونده نجفی به هیات عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شد تا توسط قضات دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش اسپادانا خبر، حمیدرضا گودرزی درباره آخرین وضعیت پرونده موکل خویش محمدعلی نجفی گفت:

شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور برای سومین بار رای صادره مبنی بر محکومیت موکلم به قتل عمدی را نپذیرفت و استدلال دادگاه را نپذیرفته و قتل را همچنان شبه عمدی دانسته است. در نتیجه پرونده با تهیه گزارشی به هیات عمومی دیوان عالی کشور - بخش اصراری- ارسال خواهد شد تا این بار توسط قضات کیفری دیوان عالی مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

وی افزود: هیات عمومی دیوان عالی در این رسیدگی یا رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران در مورد محکومیت نجفی به قتل عمدی را تایید خواهد کرد که برای اجرا به اجرای احکام ارسال می شود و یا اینکه رای را نقض کرده و نظر شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و شبه عمدی بودن قتل را تایید خواهد کرد که پرونده به شعبه هم عرض دادگاه کیفری یک استان تهران مجددا ارجاع خواهد شد و آن شعبه با توجه به استدلال دیوان عالی مبنی بر شبه عمدی بودن، رای لازم را صادر خواهد کرد.

گودرزی با یادآوری اینکه نجفی در این پرونده سه اتهام دارد گفت:

اولین اتهام قتل عمد است که برای تعیین تکلیف در مورد شبه عمد یا عمدی بودن آن، پرونده به هیات عمومی ارسال شد. اتهام دوم ایراد جرح به خانم میترا استاد است که شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران آقای نجفی را به تحمل ۴ سال حبس محکوم کرده بود که شعبه دیوان عالی این محکومیت را نقض بلاارجاع کرد و آن را قابل تعقیب ندانست لذا این اتهام منتفی شد. اتهام سوم موکلم نگهداری سلاح غیرمجاز است که دادگاه او را به یک سال و سه ماه حبس محکوم کرده که شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست آقای رازینی این اتهام را تایید و ابرام کرد. 

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان