چهارشنبه، 26 دى 1397 - 13:38

آئین وداع با شهدای آتش نشان

تصاویر برگرفته از ایلنا و انتخاب