آنچه در اوکراین می گذرد تجاوز قدرت بیگانه به یک سرزمین آزاد است | اسپادانا خبر
 
 
پنجشنبه، 3 خرداد 1403 - 11:10

آنچه در اوکراین می گذرد تجاوز قدرت بیگانه به یک سرزمین آزاد است

شماره: 17082
Aa Aa

ایثارگران نگذارند از سرمایه ایثارگری به عنوان ابزار توجیه استقرار وضعیتی غیردموکراتیک و لطمه دیدن اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت سوءاستفاده شود.

سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران؛
آنچه در اوکراین می گذرد تجاوز قدرت بیگانه به یک سرزمین آزاد است

سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران گفت:

آنچه در اوکراین می گذرد فارغ از علل و اسباب پدیدآمدن این وضع ناگوار تجاوز یک قدرت بیگانه به یک سرزمین آزاد و سرکوب کردن ملتی است که به خصوص در این روزها نشان داد که می خواهد آزاد و غیروابسته زندگی کند.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از صبح ما، در بخشی از پیام سید محمد خاتمی به سومین کنگره مجمع ایثارگران آمده است:

اگر هدف اصلی انقلاب که ایثارگران برای پیروزی و حفظ دستاوردهایش مجاهدت کردند مردم‌سالاری سازگار با ارزشهای دینی و اسلام سازگار با مردم سالاری بوده است آیا جز در سایه ی وجود و حضور فعال و مؤثر حزب های مستقل که از آرمان ها و مطالبات ملت نمایندگی می کنند قابل دسترسی است؟ آیا حاکمیت مردم بر سرنوشتشان جز در سایه ایجاد فضایی برای اینکه خواست ها و مطالبات مردم و در راس آنها استقلال میهن و آزادی و برخورداری شهروندان و تقویت بنیه ی کشور در برابر تهدیدها و تجاوزهای بیرونی و نیز در برابر پایمال شدن حقوق و آزادی های مردم و برانداختن هیولای فساد و افساد و بی عدالتی و تبعیض به دست خواهد آمد؟ و هرچه در برابر پدیدآمدن چنین وضع و فضایی باشد، چه ناشی از توطئه و تهدید خارجی و چه اشکالات ساختاری و رفتاری حاکمیت و نادیده انگاشته شدن مصالح ملت در رویکردها و چه در رفتار و منش و روش نادرست نهادهایی که باید مردمی و قانونی باشند امری است ضدانقلابی. کدام طایفه و طبقه و دسته ای شایسته‌تر از ایثارگران که در این راه مبارک قدم نهند و نشان دهند که حاکمان نه قیم مردم بلکه کسانی هستند که مشروعیت و حتی موجودیتشان به نمایندگی از مردم و پاسخگویی در برابر آنان وابسته است.

و ایثارگران همچون همه ی دلسوزان آیین و اندیشه و میهن و مردم باید اولا نگذارند از سرمایه ایثارگری به عنوان ابزاری برای توجیه استقرار وضعیتی غیردموکراتیک و لطمه دیدن اصل ممتاز حاکمیت مردم بر سرنوشت سوءاستفاده شود.

ثانیا بکوشند تا نماینده ی مطالبات به حق مردم و نیز نقد کننده ی وضعیت های ناگواری که احیانا وجود دارد و البته پیشنهاد دهنده ی راه برون رفتن از آنها و بحران ها و نیز تامین موازین مردم‌سالاری باشند.

ثالثا بیش و پیش از همه فریاد خود را علیه تجاوز ‌و بیداد و تبعیض نه تنها در ایران عزیز که در هر جای جهان برآورند و از جمله در موقعیت کنونی خود را در کنار مردم مقاومی که در برابر تجاوز و توسعه طلبی ایستاده اند ببینند. آنچه در اوکراین می گذرد فارغ از علل و اسباب پدیدآمدن این وضع ناگوار تجاوز یک قدرت بیگانه به یک سرزمین آزاد و سرکوب کردن ملتی است که به خصوص در این روزها نشان داد که می خواهد آزاد و غیروابسته زندگی کند. توسل به زور و نابود ساختن زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی و فنی یک جامعه و سرکوب مردم و تحمیل خواست ها با مشت آهنین بر آنها در هر صورت محکوم است و به‌خصوص ایثارگران واقعی که خود طعم تلخ تجاوز را چشیده اند و جانانه در برابر آن مقاومت کرده اند در همدلی و هم سخنی با ملت اوکراین و همه ملت های تحت ستم از دیگران شایسته ترند.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان