دوشنبه، 4 مرداد 1400 - 3:09

رئیس جمهور ایران در بند حفظ خط ریش خویش است

شماره: 11481
Aa Aa

عنابستانی نوشته روحانی آن قدر وقیح است که ملت خویش را که زیر خط فقر دست و پا می زنند به تمسخر گرفته است. اُف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده ای!

یک نماینده مجلس شورای اسلامی نوشت؛
رئیس جمهور ایران در بند حفظ خط ریش خویش است
نماینده سبزوار در مجلس یازدهم درباره ماسک جدید جسن رروحانی، رئیس جمهور ایران نوشت:
کشور به حال خود رها شده و روحانی در بند حفظ خط ریش خویش است.

به گزارش اسپادانا خبر، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی در توئیتر نوشته است:

کشور به حال خود رها شده و مردم در تامین مایحتاج خویش درمانده اند و زیر خط فقر دست و پا می زنند و و رئیس جمهور در بند حفظ خط ریش خویش است! اُف بر تو باد که ملتی را شرمنده کرده ای!

او آن قدر وقیح است که ملت خویش را به تمسخر گرفته است!

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان