چهارشنبه، 26 مرداد 1401 - 8:14

قالیباف به سوپر انقلابی ها حمله کرد

شماره: 18437
Aa Aa

رئیس مجلس شورای اسلامی می گوید تو که هیچ غلطی نکرده‌ای و عمر خودت را تباه کرده‌ای، حداقل تو حق نداری به اسم انقلاب حرف بزنی.

بنا نیست هر حرف نپخته‌ای را به زبان بیاوریم؛
قالیباف به سوپر انقلابی ها حمله کرد

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی گفت :

بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپخته‌ای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی.

به گزارش اسپادانا خبر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی چندثانیه، قالیباف گفت:

حضرت امام فرموند بهشتی یک ملت بود. واقعاً این شخصیت بی‌نظیر بود. فهمیدند چه کسی را از امام بگیرند. شهید بهشتی می‌گوید هیچ تبلیغی برای اسلام به اندازۀ ساختن یک جامعۀ کوچک نمونۀ اسلامی نمی‌تواند نافذ و مؤثر باشد. سخن‌گفتن بس است، عمل کنید. تنها سخنی بگویید که راه‌گشای عمل باشد. شعار و شعورمان باید با شعار راستین اسلام یعنی عمل صالح سازندۀ اسلامی مزین و آراسته باشد تا بتواند ما را به جلو ببرد. بنا نیست ما تنبلی کنیم، دهانمان را باز کنیم، هر حرف نپخته‌ای را به زبان بیاوریم و اسم خودمان را بگذاریم انقلابی. به قول حضرت آقا، سوپرانقلابی. بعضی‌ها را نگاه می‌کنیم، هر چه نگاه می‌اندازیم که چه کرده؟ هیچ نکرده ولی از همه هم طلبکار است. هر کسی هم که یک دیکته‌ای نوشته، ممکن است غلطی هم نوشته، ایراد می‌گیرد که «آقا چرا یک غلط داری؟». خب، تو که هیچ غلطی نکرده‌ای و عمر خودت را تباه کرده‌ای! حداقل تو حق نداری به اسم انقلاب حرف بزنی.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان